HUBER Trumsil RoMesh®

Ultrafin trumsil med tvådimensionell sileffekt för avskiljning av mycket fina partiklar

HUBER´s trumsil RoMesh® är en effektiv sil som installeras som en egen enhet. Genom hålplåtssilning kvarhålls hår och fiber i siltrumman och det silade vattnet rinner vidare i processen. Silen kan fås med 0,2 mm mesh upp till 3 mm hålplåt. Vattnet och renset faller nedåt ur maskinen.

HUBER RoMesh® används för borttagning av hår, fiber och fina suspenderade material. Den användas för behandling av service-, och tvättvatten vid jämna flöden samt som skydd för nedströms membrananfilteranläggningar. Silen är effektiv på att reducera COD och BOD (upp till 30%). Suspenderade material kan minskas upp till 60%. 

Fördelar

Fördelar

Fördelarna med trumsilen RoMesh®

  • Silning med en definierad avskiljningsstorlek genom fyrkantsnät
  • Låg tryckförlust
  • Minskning av COD/BOD med upp till 30 %
  • Minskning av filtrerbara partiklar med upp till 60 %
  • Som tillval: Periodisk högtvättsrengöring på 120 bar förhindrar sedimentation på silkorgen
  • Genom flockning och fällning kan halterna COD/BOD minskas med upp till 65 %, fosfor minska med upp till 60 % och filtrerbara partiklar minskas med så mycket som 95 %
  • Kompakt utförande

 

Broschyrer

Referenser

Design

Design

Media

Produkter

Begär ytterligare produktinformation