Rotamat Skruvförtjockare S-DRUM

HUBER skruvförtjockare S-Drum, för de stora volymerna

Skruvförtjockaren består av en lutande silkorg med spalter. Inne i skruven sitter en transportskruv som trycker slammet upp genom korgen. Innan slammet matas in i förtjockaren blandas det med polymer i reaktorn och rinner med gravitationen in i förtjockaren. Väl inne i korgen trycker skruven slammet uppåt igenom korgen. Det frigjorda vattnet filtreras igenom silkorgen och ned i botten på trumman som silkorgen och skruven är monterade i. Omröringen som uppstår när skruven trycker slammet uppåt i lutningen frigör mer vatten som dräneras genom silkoren. I toppen av silkorgen sitter en plåt som slammet tillslut ”trillar” över och det förtjockade slammet ramlar ned i schaktet till näste steg i processen, t.ex. en rötkammare.
Vilken TS nivå man vill upp på slammet ut från maskinen styrs av höjden på plåten i slutet av silkorgen och hur fort transportskruven snurrar. Silkorgen rensas av en spolramp under pågående process vilket ger hög kapacitet.

Begär ytterligare produktinformation