HUBER Rotamat Tvättrumma RoSF9

HUBER Tvättrumma RoSF9 är en pålitlig tvätttrumma för att separera grövre sand som kommer från lednings spolning, dagvattenbrunnar, sand & oljeavskiljare, fördröjningsmagasin för dagvatten och i bräddnings system.

RoSF9 matas via en skruv eller genom pumpning och bryter isär större block av sand och fett. Detta innebär att man får ett mer homogent material för vidare hantering. Hålstorleken på 10 mm innebär att allt mindre material tvättas och rinner vidare med vatten och slamfasen. Det större materialet tvättas av vattnet från spolrampen och transportera ut ur trumman med hjälp av skruvplåten på trummans insida.

Vatten och slamfasen som innehåller partiklar mindre än 10 mm pumpas vidare till efterföljande behandling i en sandtvätt. Det grövre materialet, större än 10 mm, kan fördelas i två flöden, ett för riktigt grova mtrl så som tegelstenar och kvistar, och en vatten och slamfas genom behandling i en grovrenstvätt RoSF13.

Fördelar

Fördelar

Fördelarna med HUBER ROTAMAT Tvättrumma RoSF9

  • Hög kapacitet utan avbrott för promlematiska material (tegelstenar, sand, fett block och kvistar)
  • Hög hydraulisk kapacitet även vid flöden med mycket material
  • Tvådimensionell filtrering genom hålplåt vilket förbättrar avskiljningen av till exempel trasor och rep
  • Matning via skruvtransportör eller genom tryck från till exempel en sugbil
  • Okänslig med grövre material
  • Går att få med anpassad hålstorlek beroende på applikation
  • Helt automatisk spolning och tömning, inget stillastående vatten när enheten inte används
  • Servicevatten från processen går att använda som spolvatten
  • Trumman står på höghållfasta rullager för att minimera service och öka livslängden
  • Tillverkad helt i rostfritt stål för lång livslängd även i tuffa miljöer

Broschyrer

Referenser

Media

Produkter

Begär ytterligare produktinformation