HUBER VORMAX rundsandfång

Sandfång genom konstant roation med vortex virvel

HUBER’s VORMAX är ett rundsandfång som använder en vortex virvel för att fånga sanden vid höga flöden. Inmatningen i virvels ytterkant och den långsama omrörningen skapar en vortex virvel som mycket effektivt och energisnålt tar bort stora mängder sand.

Att fånga sanden i inkommande vatten till reningsverket är en bra sak för att undvika sedimentation och minska behovet för underhåll och driftstopp nedströms i reningsverket. Det silade avloppsvattnet leds in i botten av VORMAX kammaren. Vattnet led in i ytterkant av den runda kammaren och skapar därmed en circular rörelse i kammaren.

En kontinuerlig omrörare säkerställer att vi får en constant hastighet på rörelsen och därmed fungerar sandfånget även under tider med lågt vattenflöde. Rörelsen innebär att sand och andra partiklar samlas i mitten av viveln och där sjunker nedåt till uppsamlingssumpen i botten av Vortex kammaren. Det sandfria vattnet passerar över kanten i toppen på kammaren och vidare in i reningsverket.

Sandpumpar transporterar den ansamalade sanden till en sandtvätt för vidare separation av biologiskt material och avvattning av den ansamlade sanden.

Fördelar

Fördelar

Fördelar med HUBER Vortex rundsandfång VORMAX

  • Kompakt design även vid höga flöden
  • Hög separations effekt
  • Låg energiförbrukning då luftning undviks
  • Flödeskapacitet up till 3000 l/s per enhet
  • Låga tryckförluster
  • Kan fås I tank eller byggas I betong
  • Minimalt underhåll och slitage

 

Downloads

Referenser

Design Sketch

Design Sketch

Produkter

Begär ytterligare produktinformation