Säkerhetsdörrar

Den framgångsrika förbättringen av våra säkerhetsdörrar

Våra säkerhetsdörrar är i komplett rostfritt stål och är säkerhetscertifierade enligt DIN EN 1627. Våra säkerhetsdörrar kan användas för åtkomst av byggnader, speciellt inom dricksvatten och för anläggningar med ökade säkerhetskrav. De finns tillgängliga i säkerhetsklass RC 3 och RC 4.

Safety door TT 2.1, single, DIN EN 1627 RC3Stäng

Safety door TT 2.1, single, DIN EN 1627 RC3

Completely made from stainless steel.
Security door, certified to security of DIN EN 1627 inspection level RC3, applicable as access to buildings, especially in potable water supply, and for plants with increased security requirements.
Security class RC3 is recommended by the criminal investigation department if the building is additionally secured by means of a burglar alarm system.

Safety door TT 2.2, double, DIN EN 1627 RC3Stäng

Safety door TT 2.2, double, DIN EN 1627 RC3

Completely made from stainless steel.
Security door, certified to security of DIN EN 1627 inspection level RC3, applicable as access to buildings, especially in potable water supply, and for plants with increased security requirements.
Security class RC3 is recommended by the criminal investigation department if the building is additionally secured by means of a burglar alarm system.

Safety door TT 2.1, single, DIN EN 1627 RC4Stäng

Safety door TT 2.1, single, DIN EN 1627 RC4

Completely made from stainless steel.
Security door, certified to security of DIN EN 1627 inspection level RC4, applicable as access to buildings, especially in potable water supply, and for plants with increased security requirements.
Security class RC4 is recommended by the criminal investigation department if the building is not secured by means of a burglar alarm system.

Safety door TT 2.2, double, DIN EN 1627 RC4Stäng

Safety door TT 2.2, double, DIN EN 1627 RC4

Completely made from stainless steel.
Security door, certified to security of DIN EN 1627 inspection level RC4, applicable as access to buildings, especially in potable water supply, and for plants with increased security requirements.
Security class RC4 is recommended by the criminal investigation department if the building is not secured by means of a burglar alarm system.

Begär ytterligare produktinformation