HUBER trappgaller STEP SCREEN® SSF

HUBER STEP SCREEN SSF® har ett brett tillämpningsfält

HUBER STEP SCREEN® SSF har en god avskiljningseffektivitet och hanterar stora som små flöden. Konstruktionen innebär en enkel och pålitlig transport av rensgodset och som tillval kan ett bottensteg installeras. Installationsvinkeln är flexibel och kan därmed anpassas till installationens specifika hydrauliska förutsättningar.

Fördelar

Fördelar

Fördelarna med vår flexibla HUBER trappgaller STEP SCREEN® SSF:

  • Borttransport av rens från kanalens botten sker med hjälp av ett särskilt utformat bottensteg
  • Anpassningsbar till kundspecifika krav tack vare justerbar installationsvinkeln
  • Hög kapacitet eftersom flödet endast passerar gallret en gång
  • God avskiljningseffektivitet tack vare den smala spaltvidden och uppkomsten av rensmatta
  • Självrengörande tack vare rörligt lamellpaket
  • Minimal känslighet mot sand, grus och stenar tack vare rengöringssystem i bottensteget 

 

Broschyrer

Broschyrer

Referenser

Design

Design

Media

Media

Produkter

Begär ytterligare produktinformation