HUBER trappgaller STEP SCREEN® SSF

Lämplig i alla lägen tack vare varierbar installationsvinkel

 • Hög avskiljningseffektivitet
 • Så gott som alla flöden
 • Enkel och pålitlig transport av rensgods
 • Lyftning av rensgods från botten av kanalen (tillval)

 

Den justerbara installationsvinkeln säkerställer

 • Optimal anpassning till kundspecifika hydrauliska krav, såsom begränsade nivåer på grund av föregående pumpstationer.
 • Pålitlig drift tack vare skräddarsydd utformning.

Produkter

Fördelar

Fördelar

Fördelarna med vår flexibla HUBER trappgaller STEP SCREEN® SSF:

Funktionsprincipen:

 • Lyftning av rens från kanalens botten sker med hjälp av ett särskilt utformat bottensteg
 • Smidig och komplett renstransport tack vare motströms-principen

Inbyggnad / nya anläggningar:

 • Optimalt anpassningsbar till kundspecifika krav tack vare justerbar installationsvinkeln

Flöde:

 • Hög kapacitet eftersom flödet endast passerar gallret en gång

Avskiljningseffektivitet:

 • Hög avskiljningseffektivitet tack vare den smala spaltvidden och uppkomsten av rensmatta

Rengöring:

 • Självrengörande tack vare rörligt lamellpaket (inget spolvatten, inga borstar)

Driftspålitlighet:

 • Minimal känslighet mot sand, grus och stenar tack vare rengöringssystem i bottensteget 

Upptippningsbar:

 • Borttagning av efterföljande tvättpress eller transportenhet krävs ej

 

Referenser

Broschyrer

Broschyrer

Design

Design

Media

Media

Begär ytterligare produktinformation