Externslam och septicmottag

Anläggningar för effektiv behandling av externslam

  • HUBER Externslammottagare ROTAMAT® Ro3.1 och Ro3.2 - finsil med integrerad rensgodspress
  • HUBER Externslammottagare ROTAMAT® Ro3.3 - finsil med integrerat sandfång
  • HUBER Externslammottagare RoFAS -med tvättrumma

HUBER tillhandahåller kompletta system och processer för behandling och mottagning av externslam. Vår välbeprövade utrustning är särskilt lämpad för behandling av externslam. 

Hundratals HUBER-anläggningar har installerats världen över för behandling av externslam.  Slammet levereras vanligtvis i slamsugbilar. Beroende på reningsverkets storlek, måste slammet eventuellt först pumpas till en utjämningstank, varifrån det kontinuerligt kan matas in i anläggningen.  Vid större reningsverk sker matning direkt, utan utjämningstank.

I båda fall krävs som första steg en silning och avskiljning av grova material såsom hygienartiklar, plaster etc. från slammet.

Products

Downloads

Fördelar

Fördelar

Det finns många krav på anläggningar för externslammottagning:

  • Hög kapacitet för att minimera väntetiden för nästa slamsugbil
  • Hög avskiljningseffektivitet för att säkerställa utmärkt avskiljning av icke-nedbrytningsbara material
  • Automatisering för att minimera tillsynstiden
  • Komplett kapslad process eliminerar luktbesvär
  • Pålitlig drift, som inte försämras av sand och grus
  • Integrerad renstvätt och -kompaktering för att reducera vikt och således även kostnader, samt öka lämpligheten för deponi

För att uppfylla dessa krav utvecklade HUBER särskilda ROTAMAT®-maskiner och anläggningar som har bevisats vara både effektiva och tillförlitliga i hundratals installationer.