Externslam och septicmottag

Anläggningar för effektiv behandling av externslam

HUBER tillhandahåller kompletta system och processer för behandling och mottagning av externslam. Vår välbeprövade utrustning är särskilt lämpad för behandling av externslam. 

Hundratals HUBER-anläggningar har installerats världen över för behandling av externslam.  Slammet levereras vanligtvis i slambilar. Beroende på reningsverkets storlek, måste slammet eventuellt först pumpas till en utjämningstank, varifrån det kontinuerligt kan matas in i anläggningen.  Vid större reningsverk sker matning direkt, utan utjämningstank.

I båda fall krävs som första steg en silning och avskiljning av grova material såsom hygienartiklar, plaster etc. från slammet.

HUBER Externslammottagare ROTAMAT® Ro3

Ro3´an är en finsil som består av en Ro1 avloppssil eller Ro2 siltrumma med integrerad rengodspress monterad i en tank kopplad till en mottagningsstation.

HUBER Externslammottagare ROTAMAT® Ro3.3

Ro3.3 är samma som Ro3 men tanken har ett integrerat sandfång.

HUBER Externslammottagare RoFAS

RoFas´en är en stabil tvätttrumma som hanterar stora flöden med grovt material. Trummans konstruktion tvättat och transporterar renset till utmatningen. Slamfasen rinner med gravitation ut genom trumman vidare i processen.

Produkter

Downloads

Fördelar

Fördelar

Det finns många krav på anläggningar för externslammottagning:

  • Hög kapacitet för att minimera väntetiden för nästa slambil
  • Hög avskiljningseffektivitet för att säkerställa utmärkt avskiljning av icke-nedbrytningsbara material
  • Automatisering för att minimera tillsynstiden
  • Komplett kapslad process eliminerar luktbesvär
  • Pålitlig drift, som inte försämras av sand och grus
  • Integrerad renstvätt och -kompaktering för att reducera vikt och kostnader

För att uppfylla dessa krav utvecklade HUBER särskilda ROTAMAT®-maskiner och anläggningar som har bevisats vara både effektiva och tillförlitliga i hundratals installationer.