Världens största projekt för energiåtervinning från avloppsvatten

14.03.2022
Innovativ teknik används för att minska den negativa miljöpåverkan från den befintliga energiförsörjningen till Toronto Western Hospital. Under projektets livstid kommer Toronto Western Hospital att se en kumulativ minskning av växthusgasutsläppen med cirka 169 000 ton - vilket motsvarar de årliga koldioxidutsläppen från cirka 52 000 bilar.

Toronto Western Hospital - förses med grön energi från avloppsvatten!!
 
Toronto Western Hospital är ett hälsovetenskapligt centrum som ägnar sig åt att ge exceptionell patientvård och erbjuder ett brett utbud av tjänster från akutvård till sofistikerad hjärnkirurgi. Bara akutmottagningen tar emot ca 60 000 patienter varje år.

Borgmästare i staden Toronto: "Bra initiativ för att ta itu med klimatförändringarna"
 
 
Dessa siffror motsvaras av ett uttalande från John Tory, borgmästare i Toronto City. Vid tillkännagivandet av projektet den 16 april 2021 betonade han i sitt tal att detta nya avloppsprojekt i Toronto är ett utmärkt initiativ för att ta itu med klimatförändringarna i vardagen. Han sade att han hoppas att projektets framgång kommer att göra det möjligt att införa liknande teknik och initiativ i hela staden för att uppnå de uppsatta klimatförändringsmålen. (NET ZERO BY 2040)

 
 
 
 
HUBER ThermWin-systemet möjliggör drift av ett system för tidig varning för pandemier!!
 
Enligt Dennis Fotinos, grundare och vd för Noventa Energy Partners, ger projektet sjukhuset betydande besparingar i driftskostnader utöver betydande energi- och miljöfördelar. Dessutom möjliggör HUBER ThermWin-systemet driften av ett system för tidig varning vid pandemier. Ett universitet som är knutet till sjukhuset kan på så sätt specifikt analysera avloppsvattnet för att hitta patogener och andra skadliga gifter. Detta möjliggör en tidig och bättre reaktion på en ny pandemi. Fotinos betonade dessutom det stora stödet från den kanadensiska regeringen.
 
 
Se filmen om "grön energi från avloppsvattnet" - klicka på bilden nedan:
 
 
 
Framtida återvinningsvärme täcker cirka 85 % av uppvärmnings- och kylningsbehovet.
 
Det nya systemet kommer att ge Toronto Western Hospital ren energi med hjälp av återvunnen värme från avloppsvatten och avloppssystemet. Detta kommer att täcka cirka 85 % av sjukhusets behov av uppvärmning och kylning. HUBER kommer att leverera 16 HUBER-värmeväxlare RoWin-enheter i storlek 8 och 3 HUBER-pumpstationer Screen ROTAMAT® RoK4 700 XL-enheter med 6 mm perforerad plåt för den första etappen av detta projekt. Under de närmaste åren planeras en utbyggnad av energiöverföringsstationen, vilket redan har beaktats vid byggandet av byggnaderna och avloppsvattenschakten.
 
 
Har du några frågor eller funderingar, kontakta gärna Pontus Hallbäck på:
pontus.hallbackhubersverigese
Tel: 0738 - 02 25 62