Projektet ”SEPTIC PLUG & PLAY” - containerlösning med snabb leverans och installation

27.04.2020
Hydropress HUBER AB erbjuder en fantastisk lösning med tre st containrar med utrustning för mottagning och avvattning av septikslam eller externslam från mindre reningsverk. Namnet på leveransen är IRIS och senaste leveransen gick till Bodø där installationen hanterar mottagningen av slam in till en biogasfabrik.

Container #1 Innehåller en slamsil (RoFAS). Maskinen är av typ trumsil med 10mm perforerad yta. Slambilens förare ansluter sin tryckslang till containern och loggar sedan in på panelen på utsidan. Efter ok startar föraren sedan tömningen av bilen in till slamsilen. Partiklar större än 10 mm tas bort från slamdelen. Slamsilen har en kapacitet på upp till 200 m2/h för septikslam. Rens i slamsilen tvättas och komprimeras i en tvättpress (WAP4). Renset hamnar sedan i en behållare utanför containern. Det silade slammet rinner ned till undre containern.

Container #2: Under slamsilen finns en container med ett sandfång (Ro6). I sandfånget avskiljs sand och tyngre partiklar från det silade slammet genom sedimentering. Sanden kommer ut ur containern till en separat behållare. Efter sandavskiljningen rinner slammet vidare till en pumpsump och därifrån pumpas det till en slamtank. I tanken finns en omrörare för att skapa ett homogent slam med goda avvattnings egenskaper.

Container #3: Innehåller utrustning för slamavvattning. Slammet pumpas från slamtanken till en slamavvvatttnare av typ Huber S-PRESS. I containern finns även en polymerberedare som blandar koncentrerat polymer med vatten till en blandning av ca 0,1-0,3% polymerblandning. Avvattnaren är av typ skruvpress och går långsamt med lågt ljud och få vibrationer. Slamavvvattnaren har en kapacitet på 4-8 m3/H eller max 250 kg TS/h och levererar mellan 25-30% TS beroende på driftförhållande och slamsammansättning.

Alla containrar byggs på Huber Sverige i Lindome och skickas sedan som ”plug and play” enheter. Allt för en smidig och snabb leverans.

Vår säljare Elvis i Norge säger att de största fördelarna med projektet har varit att:
- Med kontainerløsninger kan vi levere komplette renseanlegg med rask levering. Da er det bare og koble til strøm og vann så er det i drift. Man slipper en byggeprosess som sparer kundene for mye tid og penger. Plug and play".