HUBER´s primærrenseanlegg installasjon for ØyVAR er endelig i drift på Storanipa RA i Øygarden Kmn.

27.04.2020
Ett unikt Primær-renseanlegg/Sea Outfall ”fjell-anlegg” på Sotra utenfor Bergen, med det nyest og mest effektive av rensemetoder.

Anlegget er dimensjonert for 50 000 pe.og består av 3  stk grovsiler type Ro1 som tar ut søppel som vaskes og avvannes til mer enn 40% TS. I etterkant er det sand og fettfang som tar ut mer enn 90% av sand. Sanden blir pumpet opp i en Sandvasker. Deretter går grovrenset vann videre til Hubers unike DSL siler (Drum Screen Liquid) med mesh duk (Syrefast stålduk) på 0,2 mm og en snitt rensegrad på 70% SS fjerning før utslipp til sjø. På DSL er det svært stor dykket silflate på 18 m2 pr sil og tåler en «headloss» på 400 mm! Dette gjør at det kan bygges svært kompakte anlegg og konstruksjonen gir ingen mulighet for slamflukt. DSL er også selvrensende med drifts spyling ved bruk av utløpsvann på 3 – 5 Bar og høytrykksspyling med 120 Bar til regelmessig renspyling. Slammet fra disse går så vidre til slamlager der dette blir utlignet over noen timer med omrører før homogent slam går til fortykking og avvanning i Hubers velkjente S-Disc (slamfortykker til 4 – 7 % TS) og videre til Q-Press/S-Press for av-vanning av slam til mellom 26% og 32 % TS. Som «prikken over i’n» har ØyVAR montert inn Huber ThermWin varmeveksler som benytter renset avløpsvann på ca. 6 grader for varmegjennvinning. ThermWin er nærmest vedlikeholdsfri mhht. rengjøring av vekselrør, da det er automatisert rengjøring av disse ved hjelp av slide med plastringer. Slammet som pusses av sedimenterer og skrues automatisk ut.
Hubers har maskiner fra groveste rensing/siling til den fineste etter-polering. Felles for alle typer er små energi gjerrige motorer, støysvake og godt kapslede maskiner med mulighet for avsug for å redusere lukt samt at de i stor grad er selvrensende. Dette gir svært lave driftskostnader og dermed følger tiden med god Bærekraft og Grønne verdier og høy HMS faktor.