HUBER vinner stor membranfilter order till KIVIK

27.04.2020
Kivik gör stora investeringar i framtidens reningsverk, både vad gäller den traditionella reningen och läkemedelsrening. HUBER är stolt över att få leverera membranfiltrering (MBR-filter) till Kivik. Det är ett riktigt spännande projekt och en av HUBERs största leveranser genom tiderna. Ordern är på ca 15 miljoner och levereras tillsammans med Malmbergs. Vattnet efter membranrening blir av badvattenkvalitet och med aktivkolfiltrering blir Kivik av med läkemedelsrester. Vattnet går att använda till bevattning eller andra ändamål som inte kräver dricksvattenkvalitet.

Tekniska framsteg inom området kommunal avloppsvattenbehandling, inklusive borttagningen av föroreningar som leder till övergödning, har under de senaste åren märkbart förbättrat processflödet i avloppsbehandlingsanläggningar.

Däremot har emellertid mycket lite uppmärksamhet riktats mot den höga mängden bakterier i utloppet från reningsverken. Mikro- och ultrafiltrering kombinerat med den aktiva slamprocessen har under senare år bevisats vara en lämplig metod för att minimera patogena bakterier i utloppet. På så sätt uppfylls de allt strängare kraven på utloppet, utan behovet av den “klassiska” luftningen och sekundära sedimenteringstankar eller filtrerings- och desinfektionsanläggningar. Dessutom kräver den ständigt ökande bristen på dricksvatten, särskilt i tätbebyggda områden, nytänkande och att åtminstone en viss del av behandlat avloppsvatten återanvänds som servicevatten. Membransystem kan till exempel uppfylla kraven på vatten som ska användas för bevattning.

Malmberg kommenterar:
”Vi ser fram emot resultatet av HUBERs leverans av membranfiltrering (MBR-filter) till projektet i Kivik. Detta är ett projekt som kommer leda till betydande miljövinster och tack vare membranlösningen kommer framtida strängare krav att kunna uppfyllas för mikroplaster, till exempel!”