HUBER vinner "Bästa montern" på Vattenstämman 2021!

08.10.2021
Vi på HUBER är stolta och tacksamma att ha blivit framröstade till bästa montern på den digitala Vattenstämman 2021 med Svenskt Vatten!

Vattenstämman genomfördes digitalt den 21-22 september tillsammans med värdkommunen Uppsala Vatten. Under konferensen kunde man som deltagare, via en digital plattform, ta del av föreläsningar, studiebesök, mingla och diskutera med branschkollegor samt besöka den digitala utställningen.  HUBER deltog som utställare i den digitala utställningen med monter samt ett intressant program av mini webinar:
Framtidens Slamlösing med Pontus Hallbäck
-Möjligheten att skapa energi ur outnyttjade resurser och återvinning av ren fosfor.

Säkerhet vid nedstigning med Maria Eriksson
-Olika manhålsluckor/nedstigningsluckor beroende på behov och hur du på ett säkert sätt kan
klättra på stege med en säkerhetsräls.

Energiåtervinning med Pontus Hallbäck
-Idag spolas merparten av producerad energi bort utan att vi återanvänt den.
Vi behöver ett mer cirkulärt samhälle

Nytt tänk kring reservoar med Maria Eriksson
-Hur man på ett modernt sätt kan minimera yttre åtkomstmöjligheter till reservoaren.