HUBER levererar Q-PRESS till fiskodling i Norge

27.04.2020
HUBER levererar rostfria maskiner till kommunala och industriella reningsverk. HUBER har nu öppnat nya möjligheter i Norge där vi nu även kan leverera till fiskeindustrin och till fiskodlingar. Anläggningarna kallas för RAS som står för Recycle Aqua culture System.

Första maskinen levererades våren 2019 till HardingSmolt AS där driftchefen Jakob Drivenes ansvarar för anläggningen. Q-PRESSEN är en energisnål slamavvattnare som får fiskens matrester och slamrester avvattnat till ett resultat omkring 30% TS (tørrstoff). När man frågar Jakob om vad han tycker om resultatet så säger han att "det har varit succé från dag 1". Rejektvattnet har god kvalité som innebär att det kan släppas rakt ut i sjön. Varje vecka levererar Q-pressen 26 ton slam för vidare omhändertagande.