HUBER driftsätter en av världens största torkanläggningar för slam i Colombia

06.10.2020
I Colombia’s näst största stad Medellin bor det 2,75 miljoner invånare. Här började det nya reningsverket att ta form 2018. Det är ett internationellt megaprojekt och kontraktsvärdet för all byggnation till färdig torkanläggning är över 44 miljoner euro. Under projektet installerades 3 st HUBER slamtorkar BT storlek 30 (den största).

På reningsverket som heter Bello produceras det vid ett maximalt inflöde 310 ton avvattnat avloppslam. Det kommer dessutom ytterligare 90 ton avvattnat avloppslam från San Fernandos avloppsreningsverk som ligger i centrum av Medellin. Avloppsslam från San Fernando transporteras med lastbil till Bello och matas in i anläggningen via en speciell slammottagningsficka. Tre HUBER slamtorkar BT 30 torkar 400 ton avvattnat avloppsslam per dag från 28% TS till över 90% TS.

För slutkunden, Empresas Publicas de Medellin (EPM) som är ett av de största energi- och vattenförsörjningsföretagen i Colombia så är fokus på hållbarhet och ekonomisk kvittblivning av avloppsslammet.

Sedan januari 2019 har HUBER SE (vårt Tyska moderbolag) som konsortieledare drivit anläggningen tillsammans med sin colombianska partner. Anläggningen befinner sig för närvarande i anpassningsfasen. Steg för steg kommer anläggningskapaciteten att anpassas till mängden producerat avloppsslam. Det här konceptet för behandling av avloppsslam är banbrytande för hela Latinamerika. Användningen av torkteknik och förbränning i kraftvärmeproduktion kan också användas ekonomiskt i Europa, det byggs idag en anläggning i Halle-Lochau och en anläggning i Straubing, båda i Tyskland. Det flexibla konceptet för värmeutnyttjande i HUBER´s slamtork BT möjliggör användning av olika spillvärmekällor och erbjuder en lämplig, skräddarsydd lösning anpassad för de speciella villkor som råder på den specifika platsen.