Hållbar energiåtervinning ur avloppsvatten eller gråvatten

18.02.2021
I Sverige förbrukar vi i genomsnitt 140 liter vatten per person och dygn. Mycket av detta vatten är uppvärmt som sedan spolas rakt ut i avloppet. 60 Liter personlig hygien (Varmvatten) 30 liter toalettspolning (Uppvärmt av rummet ca 20-22C°) 15 liter disk (Varmvatten) 15 liter tvätt (Varmvatten) 20 liter mat, dryck och övrigt (Kallvatten)

I Sverige förbrukar vi i genomsnitt 140 liter vatten per person och dygn. Mycket av detta vatten är uppvärmt som sedan spolas rakt ut i avloppet.
60 Liter personlig hygien (Varmvatten)
30 liter toalettspolning (Uppvärmt av rummet ca 20-22C°)
15 liter disk (Varmvatten)
15 liter tvätt (Varmvatten)
20 liter mat, dryck och övrigt (Kallvatten)

 

Genom att värmeväxla detta varma avloppsvatten som vi idag spolar ut skulle vi kunna spara mängder med energi och pengar. Skall detta fungera så måste vi ha långsiktiga lösningar som håller över tid utan stora underhållskostnader och det viktigaste av allt är att effektiviteten bibehålls under lång tid ca 7-15 år.
Här är ett exempel på energiåtervinning på ca 100 lägenheter i Tyskland.

Denna installation gjordes 2010 och sparar fortfarande samma energimängd och har sedan länge återbetalat sig i form av kostnadsreduktion av uppvärmningen av kallvattnet.
Skulle man koppla större flöden kan det se ut enlig följande:

I detta fall skulle man spara 2 679 MWh / år detta borde vara något som Energimyndigheten skulle kunna subventionera för ett mer hållbart och cirkulärt samhälle precis som man subventionerat Solceller.
Anmäl er gärna till vårt webinar så diskuterar vi mer om detta intressanta ämne.