Från Avloppsreningsverk till Resursverk – Monoförbränning

06.05.2022
Hur får vi ut maximalt med resurser ur våra reningsverk så som energi, näringsämnen och metaller på ett cirkulärt sätt?

I Europa har vi kommit långt när det gäller VA, 90% av Europas tätorter har avloppsvatten som samlas upp och behandlas. Att tänka på är att 32% av världens befolkning har fortfarande inte tillgång till grundläggande sanitet. Vi skall såklart vara tacksamma och stolta för det vi åstadkommit men med våra nya klimat mål måste vi ställa oss frågan, vad innebär cirkulärt och vilka resurser finns det att återvinna.

 • Vilka resurser finns det i vårt Avloppsslam ?

  • Fosfor
  • Metaller
  • Näringsämnen
  • Kväve
  • Energi

 • Vad finns det som inte är önskvärt?

  • P- fas (Över 5000 olika ämnen som inte går att bryt ner naturlig väg)
  • Mikroplaster
  • Läkemedelsrester
  • Petroleumföreningar
  • En mängd andra föroreningar som inte är önskvärda i naturen.

   

  Viktigt att tänka på när det gäller läkemedel !
  Våra reningsprocesser blir bättre och bättre, det innebär att koncentrationen av läkemedel ökar i slammet vilket är bra för då kan vi kontrollera det. Läkemedelsrester börjar förbrännas vid temperaturer över 500C°,  för att säkerställa att resterna inte hamnar på marken och påverkar djurlivet så bör slammet förbrännas.

  Läs gärna artikeln om
  Diklofenak nedan av Stockholm Vatten & avlopp.
   
  Monoförbränning av slam och avloppsslam i kombination med torkning
   
   
   
  Monoförbränningen säkerställer att fosfor kan återvinnas, Läkemedelsrester och P-Fas ämnen och andra oönskade ämnen förbränns, metallerna kan också separeras och återvinnas. Samtidigt skapar vi ny energi i form av fjärrvärme eller el.
   
   
  Andra metaller kan också separeras
   
   
  Diklofenak – nej tack! av Stockholm vatten och Avfall
   
  Läs gärna artikeln om Diklofenak som Stockholm vatten och Avfall publicerat på LinkedIn - klicka på bilden för att komma till inlägget.


  Nästa artikel kommer att handla om hur torkning och förbränning skulle kunna bli en del av Sveriges energiförsörjning.
   
   
   
  Har du några frågor eller funderingar, kontakta gärna Pontus Hallbäck på:
  pontus.hallbackhubersverigese
  Tel: 0738 - 02 25 62