Pumpstations silar

Pump- och tryckstegrings stationer används när avloppsvatten behöver pumpas uppåt för att fortsätta att rinna vidare i systemet. I många fall skapar renset i avloppsvattnet stopp eller ökat slitage i pumparna. Att åtgärda driftstopp i pumpstationer kostar mycket tid och pengar och driver höga underhållskostnader.
Pålitlig silning av rens före en pump är lösningen för att undvika drift och underhålls stopp. HUBERS pumpstations silar innebär en enkel och säker lösning för att undvika kostsamma och otrevliga arbeten i pumpstationerna, oavsett nyinstallation eller renoveringar.

HUBER Pumpstationssil ROTAMAT® RoK4HUBER Krattgaller RakeMax®