Kombinerade avloppsskärmar - avtryck för avloppsvatten för avlopp

HUBER´s lösningar för kombinerade och bräddvatten rensning

Innovativa kombinationer av maskiner löser reningen i kombinerade- och bräddvattensystem

  • Minskad investering och driftkostna
  • Skapar hållbar miljö och bättre vattenkvalité
  • Maximal driftsäkerhet baserad på enkla, beprövade och stabila lösningar

HUBERS lösningar går ut på att behålla skräp och annat grövre material i avloppet och skicka det vidare till nedströms till reningsverket, för att undvika att de kommer in i breddvattenmagasin eller ut i blå gröna stråk. HUBER erbjuder flera olika lösningar beroende på hur avloppssystemet är konstruerat. Både spalt och hålplåtssilning är möjligt och bestäms av det tänkte flödet och utrymmet. Våra renslösningar kan installeras uppströms, ovanpå eller nedströms en breddpunkt.

Tillsammans med våra kunder tar vi fram den lösning som passar bäst beroende på övriga byggnader, flöden och belastningar. Vår erfarenhet från hela världen hjälper oss att tillsammans välja rätt lösningar och ställa de rätta frågorna för att lösa de specifika problemen.

HUBER´s breddvattensil ROTAMAT® RoK1HUBER breddvattensil ROTAMAT® RoK2