HUBER Soltork SRT

Torkning av slam i växthus med hjälp av solinstrålning

Innovativ teknik som transporterar och vänder slammet i en kontinuerlig torkprocess. Normalt matas slammet in genom en skruvtransportör direkt ifrån avvattningen, ett alternativt kan vara att lasta in med frontlastare från en slamplatta. Slammet värms upp av solstrålning och vänds kontinuerligt, den fuktiga luft som bildas när slammet värms ventileras ut genom en filter process.

HUBERS slamvändningsskopa SOLSTICE® sköter utjämning, fördelning, blandning och transport av slammet. Genom så kallad ”back mixing” blandas slam som kommit olika långt i torkprocessen. Genom blandningen minskas tiden då slammet är i den kritiska TS% fasen för att luktförorenande ämnen skall bildas.

För att effektivisera uppvärmning en av slammet kan lösningen kompletteras med golvvärme detta har effekter på torktiden samt storlek på växthuset. Finns det tillgång till överskottsvärme från till exempel rötkammare eller fjärrvärme kan detta utnyttjas för att torka större mängder avvattnat slam.

Downloads

Design Sketch

Design Sketch

Systems concept: Sludge drying with solar and renewable energy
Systems concept: Sludge drying with solar and renewable energy
General view of the system
General view of the system
The rotating shovel of the turning device takes up the sludge and transports it along the granulation plate.
HUBER Sludge Turner SOLSTICE®: The rotating shovel of the turning device takes up the sludge and transports it along the granulation plate.
As the turning device travels forward, the sludge is being transported.
HUBER Sludge Turner SOLSTICE®: As the turning device travels forward, the sludge is being transported.

Referenser

Referenser

Media

Produkter

Begär ytterligare produktinformation