HUBER´s lösning för Slamförbränning

Vi har utvecklat vår sludge2energy process för att återanvända avloppsslam i en energineutral lösning. Processen innebär att avloppsslammet förbränns genom monoförbränning. Värmen från monoförbränningen används för att generera elektricitet och värme som används för att torka slammet. Det torkade slammet innebär bättre förbränning. Askan från slammet innehåller bland annat fosfor som kan återcirkuleras med hjälp av olika tekniker. Läkemedelsrester och microplaster i slammet förbränns. De toxiska delarna i slammet såsom kalcium, kvicksilver, krom och koppar samlas upp i filteraskan och omhändertas.

Systems concept

Systems concept

Systems concept of the sludge2energy process

Downloads

System

Begär ytterligare produktinformation