Produkter i rostfritt stål

Säker teknologi i rostfritt stål i en ren miljö

Innovativa produkter i rostfritt stål för

  • Leverans, behandling, lagring och distribuering av dricksvatten
  • Avloppsvattenbehandling
  • Bräddvattenbehandling
  • Biogasanläggningar
  • Manluckor

HUBERs produkter i rostfritt stål är de perfekta produkterna för användning inom området vatten- och avloppsvattenbehandling – vare sig det är kommunalt eller industriellt. Rostfritt stål är det material som uppfyller de hårdaste kraven:

  • Oöverträffad livslängd    
  • Optimalt korrosionsskydd genom standardmässig helbetning i syrabad och helpassivering
  • Standardisering innebär konstnadsbesparing och gör planeringen enkel
  • Utmärkta hygieniska egenskaper för hälsa och säkerhet

Det är vårt mål att erbjuda våra kunder perfekta produkter. Våra välutbildade anställda tillverkar våra produkter i en modern fabrik med de senaste utrustningen och teknologin.

För att förhindra “smitta” av våra produkter i rostfritt stål med svart stål genom damm, använder vi enbart rostfritt stål i vår fabrik. Våra maskin- och tillverkningsprocesser är speciellt framtagna för rostfritt stål. Varje produkt av rostfritt stål blir helbetad i syrabad och helpassiverad innan den lämnar vår fabrik, för att få en perfekt yta och korrosionsskydd. Detta gäller alla HUBERs produkter och maskiner.

Dricksvatten är den viktigaste resursen som borde vara tillgänglig för alla människor i tillräcklig mängd och kvalitet. Vi erbjuder produkter av högsta kvalitet för behandling av dricksvatten. Dricksvatten måste vara rent, dvs. klart och fritt från patogener, lukt och färg. För att överensstämma med dessa krav måste vissa riktlinjer följas vid inpumpning, behandling och distribuering av dricksvattnet. Många vattenverk uppfyller emellertid inte dessa krav och utgör en fara för vår hälsa och miljö. Det är viktigt att hitta sådana risker så tidigt som möjligt för att förhindra skador.

Vi har utvecklat system för vattenverk som förhindrar kontaminering av dricksvatten, så som speciella system med luftfiltrering. Eftersom vattennivån i dricksvattenreservoarer förändras, sugs luft in och ut. Om luften som kommer in till reservoaren innehåller partiklar och mikroorganismer, så som virus, sporer, pollen eller mögel, kan dricksvattnet bli kontaminerat. Våra luftfiltersystem med integrerat filtermedia håller kvar damm och andra fina partiklar och förhindrar på så sätt kontaminering och hälsorisker.

Alla HUBER-produkter är tillverkade av rostfritt stål och överträffar de senaste riktlinjerna och kraven för kvalitet. Om produkter i rostfritt stål tillverkas och behandlas på bästa sätt, ger de de bästa resultaten för användning i många, många år.

Vi är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001.

 

ManluckorTekniska dörrar och gallerDrinking Water Storage