HUBER Membransil ROTAMAT® RoMem

ROTAMAT® Membrane Screen RoMem

Ultrafin membransil med fyrkantsnät säkerställer utomordentlig avskiljning av fasta partiklar

 • För borttagning av fasta partiklar såsom fibrösa material och hår
 • Stabiliserar driften av membranbioreaktorer (hålfiber och modul-system)
 • Betydlig minskning av COD/BOD där hav och sjö är recipient

Membransil ROTAMAT® RoMem används för silning av kommunalt och industriellt avloppsvatten och för avskiljning av fiber och hår. Silen kan antingen installeras direkt i kanalen eller i en separat tank. För den nya generationen membranbioreaktorer krävs finare silar då de konventionella silarna (med typiska spaltvidder och hålstorlekar på 3 - 10 mm) inte är tillräckligt effektiva.

Läs merStäng

HUBER Membransil ROTAMAT® RoMem är en mycket fin sil med låg tryckförlust och den ger en stor silyta tack vare sin trumformade silkorg och installationsvinkel på 35°. Silen består av en mesh med kvadratiska hål vilket skapar en bättre storleks-definierad avskiljning av fasta partiklar, jämfört med konventionella spaltsilar.

Den tvådimensionella silningen och de små öppningarna medför att fibrer och hår kvarhålls i silen tills dess att den rengörs. Samma avskiljningseffektivitet kan inte uppnås med spaltsilar på grund av deras sämre definierade storleksavskiljning. Fyrkantsnät har en mycket stor fri yta och kan därför hantera hög hydraulisk kapacitet trots det finmaskiga nätet.

HUBER Membransil ROTAMAT® RoMem lämpar sig för både kommunal och industriell avloppsvattenrening med flöden upp till 3 500 m³/h och kan utrustas med maskvidd från 0,5 till 1,0 mm.

Membransilen är en effektiv och ekonomisk lösning för borttagning av fasta partiklar från avloppsvatten tack vare att den kombinerar silning, transport, kompaktering, avvattning och utmatning i en kompakt, platsbesparande enhet. Silen kan antingen installeras direkt i kanalen eller i en separat tank.

PRO-version (tillval): Den särskilda designen av PRO-serien isolerar trågets vattennivå från nivån framför och bakom silen. Metoden tillåter kontinuerlig drift med konstant vattennivå uppströms maskinen och en avsevärt högre flödeskapacitet.

Applikationer

Avskiljning av hår och fiber innan membransilning

Valet av maskstorlek beror på vilket membransystem som används. Membransystem är delade i hålfiber- och plattmembran. Avskiljning av fibrösa material är särskilt viktigt innan anläggningar med hålfibermembran, eftersom fibrer kan bidra till rensbylten eller igensättning av membranen och därmed en minskad silning och försämrad prestanda. Därför krävs silar med så liten maskvidd som möjligt, särskilt för anläggningar med hålfibermembran.

Minskning av COD/BOD vid användning där hav och flod är recipient

Många reningsverk som släpper ut till hav och flod saknar biologiskt reningssteg, därför eftersträvas maxial minskning av syre-förbrukande ämnen som släpps ut direkt till vattendrag. Silar med maskvidd på 0,5 till 1,0 mm uppnår en omfattande reduktion av SS, COD och BOD.

Minskad belastning på nedströms biologiska behandlingsystem

Silar med fint fyrkantsnät kan ta bort stora mängder filtrerbara partiklar, COD och BOD och på så sätt minska belastningen på behandlingsystem nedströms. Deras platsbehov och investeringskostnad uppgår endast till en bråkdel av motsvarande kostnad för vanlig försedimentering.

Behandling av industriellt processvatten

Nya lagar för avloppsvatten som matas ut i kanalsystem kräver mekanisk försilning vid ursprungsplatsen och behandling av de kvarhållna fasta partiklarna. Den platsbesparande membransilen ROTAMAT® RoMem är särskilt bra lämpad då den kombinerar rensavskiljning, -tvätt, -transport och -avvattning i en kompakt enhet.

Produkter

Fördelar

Fördelar

Fördelarna med membransilen RoMem

 • Silning med en definierad avskiljningsstorlek genom fyrkantsnät
 • För borttagning av hår, fiber och fina suspenderade material
 • Ökad driftspålitlighet för påföljande membranreaktorer
 • Minskning av COD/BOD vid användning där hav och flod är recipient
 • Hög effektivitet genom kombination av avskiljning, tvättning vid behov, kompaktering, transport, avvattning och borttagning i en och samma enhet
 • Idealisk för installation i befintliga kanaler
 • Periodisk högtvättsrengöring (två gånger per dag) på 120 bar förhindrar sedimentation på silkorgen
 • En speciell effektiv tätning mellan kanalen och silkorgen förhindrar obehandlat avloppsvatten från att rinna förbi silkorgen

Referenser

Broschyrer

Design

Design

Media

Begär ytterligare produktinformation