HUBER Externslammottagare ROTAMAT® Ro3

Välbeprövad, effektiv och robust externslammottagare

Denna slammottagare används för mekaninsk behandling av externslam. En HUBER Finsil ROTAMAT® Ro1 installeras i en tank. Slammet matas in i tanken där ROTAMAT®-silarna avskiljer alla grova material. En skruvtransportör med integrerad renspress tar bort renset från tanken, samtidigt som den reducerar rensets volym och vikt varpå det matas ut till en container. Hela behandlingen sker i ett stängt system, utan luktbesvär.

Renset tvättas och kompakteras för att minimera lukt, volym och vikt för att sedan skickas till sopförbränning. Filtratet blandas med det övriga avloppsvattnet för vidare behandling i reningsverket.

Effektiviteten och det robusta utförandet av dessa externslammottagare säkerställer att de kan uppnå ett flöde på upp till 100 m³/h. Den kompakta och robusta konstruktionen säkerställer förutsättningarna för kontinuerlig drift.

ROTAMAT® finsil är driftsäkra och kan hantera stenar och grus. De är helt tillverkade i rostfritt stål för att säkerställa lång livslängd.

Fördelar

Fördelar

Fördelarna med HUBER Externslammottagare:

  • Hög avskiljningseffektivitet
  • Låg tryckförlust som medför högt flöde
  • Tillverkad helt i rostfritt stål
  • Avskiljning, tvättning, kompaktering, borttransport i ett och samma system
  • Möjlig instrallation utomhus
  • Minimalt underhållsbehov

Broschyrer

Referenser

Design Sketch

Design Sketch

Principial sketch Ro 3.1

Media

Media

Ro 3.1 in container
Ro 3.1 - outdoor installation in Croatia
Ro 3.1 at municipal STP
2x Ro 3.1 - outdoor installation at municipal STP in Hamburg, Germany
Ro 3.1 - primary sludge screening in 7.5 m above ground

Produkter

Begär ytterligare produktinformation