HUBER Externslammottagare RoFAS

RoFas´en är en stabil tvätttrumma som hanterar alla typer av septic, och slam. Den roterande trumman tvättar och transporterar slammet genom processen. Slamfasen rinner igenom perforeringen och ut i botten av maskinen. Den tvådimensionella silningen minimerar fibrer och hårstrån nedströms. Spolrampen säkerställer att fiber och annat såsom till exempel fett tvättas från trumman. Maskinen blir efter användandet helt drenerad och renspolad för att undvika mygglarver. Det grova materialet lämnar maskinen för vidare behandling av en tvättpress där det tvättas och avvattnas. De eventuella stenar som kommer med septicen passerar genom maskinen utan att skada eller sätta igen den. RoFAS i WAP i kombination är den pålitligaste och robustaste lösningen på marknaden. Den kommer i tre olika storlekar, den största kan hantera två sugbilar som tömmer samtidigt. 

Medan tvättvatten tillsätts för att för-tvätta och homogenisera råmaterialet i externslammottagaren, håller den perforerade plåten i tvättrumman kvar alla partiklar > 10 mm, vilka avvattnas och sedan matas ut i en behållare. Eftersom endast grova partiklar > 10 mm avskiljs, minskas volymen på det resterande materialet, och så gott som allt mineraliskt material blir ytterligare behandlat i en nedströms HUBER Coanda sandtvätt RoSF4. Det kvarvarande grova materialet kan sedan ytterligare separeras i en mineralisk och en organisk fraktion med hjälp av en tvätt för grova material.

Fördelar

Fördelar

Fördelarna med HUBER Externslammottagare RoFAS

 • Tvättrumma med högt genomflöde av fasta partiklar, även med problematiska material (trasor, fett, stenar)
 • Hög hydraulisk kapacitet även vid stort innehåll av fasta partiklar
 • Definierad avskiljningsstorlek tack vare tvådimensionell silning
 • Inmatning från tryckrör, transportör eller launder-kanal
 • Helt kapslad enhet
 • Okänslig för grova material
 • Avskiljningsstorlek: 6 till 10 mm
 • Silat avloppsvatten kan användas som tvättvatten
 • Korta tider för tömning av tankfordon
 • Som tillval finns möjlighet för samtidig tömning av flera fordon
 • Minimalt slitage, minskat underhållsbehov
 • Kompakt, platsbesparande design
 • Lågt energibehov
 • Helt tillverkad i rostfritt stål för maximalt korrosionsskydd

 

Broschyrer

Media

Produkter

Begär ytterligare produktinformation