Energiåtervinning från avloppsvatten

Avloppsvatten innehåller mycket värmeenergi som kan återvinnas genom värmeväxling och värmepumpar.
Med HUBERS ThermWin system kan vi avleda en del av avloppsvattnet, vid behov sila det, låta det passera HUBERS värmeväxlare och sen återföra vatten och eventuellt rens till avloppet.

Våra möjligheter att sila avloppsvattnet innebär att vi kan använda vår kompakta och kostnadseffektiva värmeväxlare. I värmeväxlaren skapar vi ett kontrollera och levande flöde av vatten för effektiv värmeöverföring.
För silning använder vi, HUBERS vertikala pumpstationssil RoK4 som lyfter renset från pumpgropen med den vertikala skruven. Renset återförs till avloppsnätet genom att sköljas tillbaka med utgående vatten från värmeväxlaren.

Products

Benefits

Benefits

  • Efficient use of renewable and sustainable energy
  • Unlimited availability, secure supply
  • Local and free, decentralized heat source
  • Cost-effective from a dry weather flow of around 10 L/s
  • Negligible effect on wastewater treatment (sewage cooling by 1 – 2 °C only)
  • Independence from sewer size
  • Use of compact, efficient and cost-effective heat exchangers
  • Heat exchangers above ground (easy access for installation and maintenance)
  • Little construction work (narrow manhole beside sewer)
  • Minimal interference of existing sewers (only drilling of two holes)

Referenser

Downloads

Downloads