Lösningar

Results

6 pages were found matching tag ssv.

 • Trappgaller STEP SCREEN®s
  Kostnadseffektiv rensavskiljning och transport ◾ Mycket god avskiljningseffektivitet ◾Applicerbar för så gott som alla flöden ◾Lyftning av rensgods från botten av kanalen (tillval)
  Tags: screen, step, sand, ssf, ssv...
 • HUBER trappgaller STEP SCREEN® SSV
  Kostnadseffektiv avskiljning och transport av rensgods Vägvisande och innovativ rensavskiljningsteknologi ◾ Brant installationsvinkel på 70° / 75° ◾Passar vid höga avlastningshöjder och djupa kanaler ◾Passar även höga flöden ◾Lyftning av rensgods från botten av kanalen
 • HUBER trappgaller STEP SCREEN® SSF
  Lämplig i alla lägen tack vare varierbar installationsvinkel ◾ Hög avskiljningseffektivitet ◾Så gott som alla flöden ◾Enkel och pålitlig transport av rensgods ◾Lyftning av rensgods från botten av kanalen (tillval) Den justerbara installationsvinkeln säkerställer ◾optimal anpassning till kundspecifika hydrauliska krav, såsom begränsade nivåer på grund av föregående pumpstationer. ◾pålitlig drift tack vare skräddarsydd utformning.
 • Trappgaller STEP SCREEN®s
  Kostnadseffektiv rensavskiljning och transport ◾ Mycket god avskiljningseffektivitet ◾Applicerbar för så gott som alla flöden ◾Lyftning av rensgods från botten av kanalen (tillval)
  Tags: screen, step, sand, ssf, ssv...
 • HUBER trappgaller STEP SCREEN® SSV
  Kostnadseffektiv avskiljning och transport av rensgods Vägvisande och innovativ rensavskiljningsteknologi ◾ Brant installationsvinkel på 70° / 75° ◾Passar vid höga avlastningshöjder och djupa kanaler ◾Passar även höga flöden ◾Lyftning av rensgods från botten av kanalen
 • HUBER trappgaller STEP SCREEN® SSF
  Lämplig i alla lägen tack vare varierbar installationsvinkel ◾ Hög avskiljningseffektivitet ◾Så gott som alla flöden ◾Enkel och pålitlig transport av rensgods ◾Lyftning av rensgods från botten av kanalen (tillval) Den justerbara installationsvinkeln säkerställer ◾optimal anpassning till kundspecifika hydrauliska krav, såsom begränsade nivåer på grund av föregående pumpstationer. ◾pålitlig drift tack vare skräddarsydd utformning.