Hydropress Huber AB

Aktuellt Om oss Produkter Broschyrer m.m. Service Case stories Processcheman Personal Events    
header_bottom

Innovativ vatten- och avlopppsrening

Sök

Kontakt

Hydropress Huber AB
Heljesvägen 4

Box 125

437 22 Lindome

 

icon.tel  031-99 64 60
icon.fax  031-99 51 33

 

icon.mail  info@hubersverige.se

Norge

www.huber.no

Finland

www.huber.fi

Estland

www.huber.ee

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!


Ditt namn:

Din epost-adress:

Kommun/Företag:


Hydropress Huber AB

Fullskaletester - Slambehandling

Ofta vill man inte bara få en ögonblicksbild (exempelvis via ett labatorie-test etc) av hur bra en ny slambehandlingsprodukt fungerar i det egna reningsverket. Snarare vill man kunna visa på produktens pålitlighet och prestanda över en lite längre tid...

Hydropress Huber AB kan därför erbjuda kommunala och industriella reningsverk två olika mobila Huber testmaskiner. All testkörning sker vanligtvis under ledning av en erfaren servicetekniker från Lindome, i samstämmighet med kundens önskemål.

Testenhet "Gobi"

Gobi är en RoS 3Q 440 SLAMAVVATTNARE monterad i en 30’ container komplett med nödvändig kringutrustning, så som pumpar, polymerberedare, flödesmätare, styrskåp etc. Vanligen är testtiden cirka en vecka… men även längre tester kan bli aktuella.

Testenhet "Carola"

Carola är en Strainpress SP slamsil/rensavskiljare som silar under tryck. Testenheten levereras med styrskåp och kompressor och ett antal olika silkorgar med hålöppningar från Ø10 mm ned till <Ø1.

Kontakta respektive säljare om du vill veta mer!

Mellansverige: Simon Warnquist på 031-99 64 74 eller mail simon@hubersverige.se

Södra och norra Sverige: Ulf Bengtsson på 031-99 64 71 eller mail ulf@hubersverige.se

Testmaskin SP "Carola"

Testmaskin RoS 3Q "Gobi"


Installation av EscaMax, WAP/SL och Launder i Södermanland

Denna kommun i Södermanland har ca 100 000 invånare, varav ca 65 000 bor i tätorten. Till reningsverket är ungefär 90000 personer + ett antal industrier anslutna och det är dimensionerat för 130 000 PE och för ett flöde på 3 090 m3/h. Reningsprocessen innefattar mekanisk, biologisk och kemisk rening samt med efterföljande våtmarksbehandling.

Under 2012 påbörjade man en projektering av ett nytt inlopp på reningsverket med målet att öka mottagningskapaciteten hos det första reningssteget från 3Q-dim till 4Q-dim.

Läs mer om installationen i Södermanland


Installation av EscaMax, WAP/SL, RoSF 4 och Launder i Norge

Under 2013, installerades på detta större reningsverk på Vestlannet i Norge två hålplåtssilar EscaMax, två impellertvättpressar WAP/SL och två sandtvättar RoSF 4.

Detta är en av fyra liknande anläggningar i denna större norska kommun som tagits i bruk. Layout och maskinval är snarlika på alla fyra reningsverken i aktuella storkommunen.

I denna installation transporteras renset med hjälp av launder/svallspolning från de båda EscaMax silarna till WAP/SL-renstvättpressarna. Ett ”Launder-rör” löper från respektive inloppssil till bägge tvättpressarna. Detta för att få en bra redundans i systemet. Över respektive press sitter en automatstyrd avstängningsventil för att välja vilken press som ska användas.

Läs mer om installationen i Norge

© Copyright - Hydropress Huber AB