Hydropress Huber AB

Aktuellt Om oss Produkter Broschyrer m.m. Service Case stories Processcheman Personal Events    
header_bottom

Innovativ vatten- och avlopppsrening

Sök

Kontakt

Hydropress Huber AB
Heljesvägen 4

Box 125

437 22 Lindome

 

icon.tel  031-99 64 60
icon.fax  031-99 51 33

 

icon.mail  info@hubersverige.se

Norge

www.huber.no

Finland

www.huber.fi

Estland

www.huber.ee

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!


Ditt namn:

Din epost-adress:

Kommun/Företag:


Hydropress Huber AB

Studieresa 2014

Vi är nu i full gång med bokningarna och detaljplaneringen inför 2014 års studieresa till vårt moderbolag HUBER SE i Berching / Tyskland. I år är datumen för resan den 10 till 12 november.

Under de knappa tre dagarna kommer deltagarna naturligtvis att få se intressant VA-teknik på olika reningsverk i Bayern samt förhoppningsvis även delta i givande diskussioner VA-kollegor emellan.

Deltagarna på årets studieresa kommer som vanligt ifrån hela Norden och Baltikum.

Om du är intresserad av att följa med, klicka på den bifogade länken för intresseanmälan! OBS: Antal platser är begränsat!

Till intresseanmälan


HUBER STRAINPRESS Rensavskiljare/Slamsil

STRAINPRESS är en horisontellt rörformad renssil för slam, tjockare avlopps- och processvatten, vilken består av en inlopps- och drivzon, en sil- och presszon och slutligen en utmatningssektion med ett konformat tryckregleringsaggregat.

STRAINPRESS kan användas för slamsilning eller finsilning av tjockt obehandlat avloppsvatten lika väl som för många processer där fasta partiklar separeras från vätskor och/eller kompakteras under tryck.

Exempel på grövre partiklars separering från:

  • primärslam / råslam
  • blandslam
  • flytslam
  • fett
  • rötslam
  • sekundärslam / överskottsslam
  • septikslam / brunnsslam
  • industriellt avlopps- och processvatten
  • cirkulations - och processvatten

Läs mer om Strainpress SP


Installation av Strainpress SP i Västmanland

Till detta reningsverk i en av Sveriges större städer levererades under 2002 två rensavskiljare Strainpress SP i storlek 4. Reningsverket har ca 125 000 PE anslutna och man har en viss del avloppsvatten från industri. Reningsverket tar hand om upptill 2,5 miljoner liter avloppsvatten i timmen.​

Mellan en fjärdedel och en tredjedel av totala mängden rens tas ut av de båda HUBER Strainpressarna!

Kapaciteten för Strainpress SP är i denna applikation ca 50-60 m3/h per maskin.

Läs mer om installationen i Västmanland


| Share

© Copyright - Hydropress Huber AB