Hydropress Huber AB

Aktuellt Om oss Produkter Broschyrer m.m. Service Case stories Processcheman Personal Events Lediga jobb  
header_bottom

Innovativ vatten- och avloppsrening

Sök

Kontakt

Hydropress Huber AB
Heljesvägen 4

Box 125

437 22 Lindome

 

icon.tel  031-99 64 60
icon.fax  031-99 51 33

 

info@hubersverige.se

service@hubersverige.se

reservdelar@hubersverige.se

Norge

www.huber.no

Finland

www.huber.fi

Estland

www.huber.ee

Litauen

www.huber.lt

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!


Ditt namn:

Din epost-adress:

Kommun/Företag:
Hydropress Huber AB

  ROTAMAT® LIQUID finsil

  MBR-anläggningar, särskilt de med hålfibermembran, kan vara känsliga för hår och fiber eftersom dessa leder till igensättning av membranen. Effektiviteten hos konventionella galler med spaltvidd på 3 till 10 mm är otillräcklig för sådana membrananläggningar. Finare silar är därför nödvändiga för att säkerställa pålitlig drift av membrananläggningar utan stort behov av underhåll.

  ROTAMAT® LIQUID silsystem är en mycket fin sil som ger en stor silyta tack vare sin trumformade silkorg och sin installationsvinkel. Flödesmotståndet och tryckförlusten hos silen är därför låg även vid höga flöden.

  Nät eller perforplåt används som material på silytan och tack vare det tvådimensionella sil-utförandet av nätet och perforplåten tas även mycket fina partiklar bort. Särskilt fibrer och hår kan pålitligt avskiljas. Inte ens galler med mycket fin spaltvidd kan åstadkomma ens i närheten samma grad av avskiljning.

  Två olika typer av ROTAMAT®-finsilar finns:

  ROTAMAT® RoMem LIQUID är utrustad med s.k. mesh-nät. Maskvidd från 0,2 till 0,75 mm finns att välja mellan för att uppfylla kraven för olika specifika applikationer.

  ROTAMAT® RPPS Star LIQUID

  ROTAMAT® RPPS Star LIQUID är utrustad med robust och stabil perforplåt (istället för mesh).

  Tillgängliga hålöppningar är Ø1mm / Ø1,5mm / Ø2 mm.

  Läs mer om LIQUID finsil

  Se en presentation om LIQUID finsil


  Räcken i rostfritt stål

  Huber har räcken i rostfritt stål som är behandlade i betbad för en perfekt yta och korrosionsskydd. I Hubers sortiment hittar man produkter såsom stolpar, trappor, övergångar, spiraltrappor, gångbroar och plattformar.

  Hubers räckesystem är uppbyggt så att man enkelt skall kunna bygga ihop det utifrån sitt eget behov. När vi offererar räcken tittar vi på en ritning över platsen där räcket skall monteras. Vi räknar sedan ut behov av stolpar, svängar och avslutningsmoduler. Räcket monteras enkelt och behöver inte skruvas ihop. Vi har färdiga moduler för öppningar för t ex grindar.

  Räcken kan fås med ett, två eller tre tvärgående stag. Som tillbehör finns det även fotskydd. Fotskyddet finns för att inte t ex verktyg eller liknande skall glida ner i bassänger.

  Läs mer om räcken i rostfritt stål


  Fullskaletester - Slambehandling

  Ofta vill man inte bara få en ögonblicksbild (exempelvis via ett labatorie-test etc) av hur bra en ny slambehandlingsprodukt fungerar i det egna reningsverket. Snarare vill man kunna visa på produktens pålitlighet och prestanda över en lite längre tid...

  Hydropress Huber AB kan därför erbjuda kommunala och industriella reningsverk två olika mobila Huber testmaskiner. All testkörning sker vanligtvis under ledning av en erfaren servicetekniker från Lindome, i samstämmighet med kundens önskemål.

  Testenhet "Gobi"

  Gobi är en RoS 3Q 440 slamavvattnare monterad i en 30’ container komplett med nödvändig kringutrustning, så som pumpar, polymerberedare, flödesmätare, styrskåp etc. Vanligen är testtiden cirka en vecka… men även längre tester kan bli aktuella.

  Testenhet "Carola"

  Carola är en Strainpress SP slamsil/rensavskiljare som silar under tryck. Testenheten levereras med styrskåp och kompressor och ett antal olika silkorgar med hålöppningar från Ø10 mm ned till <Ø1.

  Kontakta respektive säljare om du vill veta mer!

  Mellansverige: Simon Warnquist på 031-99 64 74 eller mail simon@hubersverige.se

  Södra och norra Sverige: Ulf Bengtsson på 031-99 64 71 eller mail ulf@hubersverige.se

  © Copyright - Hydropress Huber AB