Hydropress Huber AB

Aktuellt Om oss Produkter Broschyrer m.m. Service Case stories Processcheman Personal Events Lediga jobb  
header_bottom

Innovativ vatten- och avlopppsrening

Sök

Kontakt

Hydropress Huber AB
Heljesvägen 4

Box 125

437 22 Lindome

 

icon.tel  031-99 64 60
icon.fax  031-99 51 33

 

icon.mail  info@hubersverige.se

Norge

www.huber.no

Finland

www.huber.fi

Estland

www.huber.ee

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!


Ditt namn:

Din epost-adress:

Företag/Kommun:


Hydropress Huber AB

VA-massan_2014.jpg

HUBERs system för rensgodsbehandling

wap x 3Rensgods produceras vanligtvis av silar och galler i anläggningar för avloppsbehandling (avloppsreningsverk, pumpstationer etc.) och består huvudsakligen av material som hushållsavfall, fekalier, papper och minerala material. Mängden rensgods som produceras beror på silens separationsgrad, kanalsystemet och hur många föregående pumpstationer det finns.

Vatteninnehållet i kommunalt rensgods varierar typiskt mellan 90 % och 75 %, beroende på typ av sil som används medans det organiska innehållet vanligen är kring 90 % i blött obehandlat rens.

På grund av det mycket höga vatteninnehållet, det mycket heterogena innehållet och det oestetiska

utseendet / innehållet måste rensgods behandlas före bortforsling. De bästa förbehandlingssystemen är rensgodstvättpressar som tvättar bort fekalier och organiska material genom tillsättning av tvättvatten och mekanisk energi.

Efter tvätt kompakteras rensgodset för att uppnå en märkbar reduktion av vatteninnhållet i det tvättade rensgodset och tack vare just uttvättingen av fekalier förbättras ofta rensgodsavvattningen.

Beroende på den valda tvättprocessen och typen av press kan en vikt- och volymminskning på upp till 80 % uppnås. Viktminskningen reducerar volymen på rengodset som ska omhändertas och har därmed en direkt påverkan på kostnaderna för detta.

Läs mer om HUBERs system för rensgodsbehandling


Installation av WAP/L i Småland på biogasanläggning

Ombyggnationen av denna anläggning, tillsammans med en samleverans till en biogasanläggning i Norge, skedde via en entreprenör som är väldigt aktiv inom pappers- och cellulosaindustrin.

Biogasanläggningen hade problem med en äldre hydraulpress som inte höll tätt vid höga tryck. Därför sökte man nya tekniska lösningar och fann tillsammans med HUBER att rensgodstvättpress WAP/L (WAP med launderlösning, vilket innebär att maskinen klarar stor mängd vatten i rensgodset) i storlek 12 var rätt maskin för ändamålet.

Läs mer om installationen i Småland


Studieresa 2014

Vi är nu i planeringsstadiet för 2014 års studieresa till vårt moderbolag HUBER SE i Berching / Tyskland. I år är datumen för resan den 10 till 12 november.

Under de knappa tre dagarna kommer deltagarna naturligtvis att få se intressant VA-teknik på olika reningsverk i Bayern samt förhoppningsvis även delta i givande diskussioner VA-kollegor emellan.

Deltagarna på årets studieresa kommer som vanligt ifrån hela Norden och Baltikum.

Om du är intresserad av att följa med, klicka på den bifogade länken för intresseanmälan! OBS: Antal platser är begränsat!

Till intresseanmälan

| Share

© Copyright - Hydropress Huber AB