Hydropress Huber AB

Aktuellt Om oss Produkter Broschyrer m.m. Service Case stories Processcheman Personal Events    
header_bottom

Innovativ vatten- och avlopppsrening

Sök

Kontakt

Hydropress Huber AB
Heljesvägen 4

Box 125

437 22 Lindome

 

icon.tel  031-99 64 60
icon.fax  031-99 51 33

 

icon.mail  info@hubersverige.se

Norge

www.huber.no

Finland

www.huber.fi

Estland

www.huber.ee

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!


Ditt namn:

Din epost-adress:

Kommun/Företag:


Hydropress Huber AB

Ny servicechef

Efter många års tjänst inom företaget är det dags för Anders Brantebäck att lämna över stafettpinnen till Morgan Sjögren. Anders kommer fortfarande att arbeta kvar hos oss, men nu i rollen som servicerådgivare mm.

Morgan har arbetat hos Hydropress Huber AB i drygt fyra år och har varit ansvarig för servicekontrakt och koordinering av service.

Kontakta gärna vår serviceavdelning om du har frågor om service och/eller servicekontrakt på service@hubersverige.se.

Om du vill fråga om eller beställa reservdelar kontaktar du oss på reservdelar@hubersverige.se.

Välkommen att höra av dig!


Skruvpress RoS 3Q

Vi märker att behovet av effektiv slambehandling stadigt ökar i hela landet, mycket på grund av dels skärpta krav och önskemål om energieffektivisering och dels pga fina referenser som finns allt tätare fördelade över landet. Vår slam-skruvpress RoS 3Q fungerar enligt följande:

Det flockade slammet pumpas in i kompakteringskammaren inuti den cylindriska silkorgen hos RoS 3Q. En skruv roterar långsamt inuti kompakteringskammaren och transporterar slammet kontinuerligt upp genom kammaren till presszonen med en pneumatisk mottryckskona vid den övre/bortre änden. Sedan trycks det avvattnade slammet förbi pneumatik-konan ned i ras-schaktet. Tack vare den koniska formen på skruvaxeln och den minskade stigningen mellan skruvvingarna, minskas volymen mellan skruvvingarna alltmer. Med påföljd att slammet kompakteras och avvattnas samt att rejektvattnet pressas ut genom silkorgens spalter.

Trycket är justerbart via mottrycket på pneumatik-konan. Den yttre ytan på siltrumman rentvättas automatiskt och intervallvis mha en spolramp, medan den inre silytan rengörs med borstar som sitter på skruvvingarnas periferi.

RoS 3Q finns i fyra storlekar:

  • 280 med en kapacitet på upp till 70 kg TS/h
  • 440 med en kapacitet på upp till 150 kg TS/h
  • 620 med en kapacitet på upp till 300 kg TS/h
  • 800 med en kapacitet på upp till 500 kg TS/h

Läs mer om RoS 3Q

Se en film om RoS 3Q


Installationer av Rotamat-sil Ro 2 och sandtvätt RoSF 4 samt av slamavvattnare RoS 3Q (2 st) på ARV i Dalarna

Till reningsverket är 8000 abonnenter anslutna. Det är dimensionerat för att ta hand om ca 4000 m3 avloppsvatten per dygn.

Till aktuellt reningsverk kommer även betydande mängder slam från enskilda brunnar samt slam från mindre reningsverk.

Anläggningen har traditionell mekanisk, biologisk och kemisk rening.

Slammet som avvattnas i verket komposteras sedan och blir till anläggningsjord. Det renade vattnet släpps till en närliggande älv.

Läs mer om installationen i Dalarna


Installation av RoFAS, WAP och RoS 3Q i Västernorrland

Denna centralort i Västernorrland har knappt 20000 invånare och man har i kommunen nio avloppsreningsverk.

På den aktuella mottagningscentralen sker all tömning av slamsugbilar. Den tar alltså inte emot något avloppsvatten alls via kanal.

Leveransen av maskinutrustningen från Huber skedde under våren 2014 när mottagnings-stationen byggdes om.

Tidigare hade man ett intagsgaller av typen StepScreen från Hydropress och en så kallad reduktor-slamavvattnare.

Slamsugbilarna tömmer slammet direkt in i en externslammottagare Huber RoFAS i storlek 0,5 som klarar 90-100 m3/h (med ca 1,5 % TS-in).

Läs mer om installationen i Västernorrland

© Copyright - Hydropress Huber AB