Hydropress Huber AB

Aktuellt Om oss Produkter Broschyrer m.m. Service Case stories Processcheman Personal Events Lediga jobb  
header_bottom

Innovativ vatten- och avloppsrening

Sök

Kontakt

Hydropress Huber AB
Heljesvägen 4

Box 125

437 22 Lindome

 

icon.tel  031-99 64 60
icon.fax  031-99 51 33

 

info@hubersverige.se

service@hubersverige.se

reservdelar@hubersverige.se

Norge

www.huber.no

Finland

www.huber.fi

Estland

www.huber.ee

Litauen

www.huber.lt

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!


Ditt namn:

Din epost-adress:

Kommun/Företag:


Hydropress Huber AB

RoSF 9 – ROTAMAT® Tvättrumma för behandling av sand, grus och sten från både avloppsreningsverk, kanalsystem, gatubrunnar mm

Principen är att tvättvatten tillsätts för att förtvätta och homgenisera råmaterialet med hjälp av ROTAMAT® Tvättrumman. Denna perforerade roterande tvättrumma håller kvar alla partiklar > 10 mm, vilka sedan avskiljes och matas ut i en bredvidstående behållare.

Eftersom endast de grova partiklarna som är > 10 mm separeras, blir det kvarvarande materialet effektivt homogeniserad och låter sig därefter lätt pumpas in till en Huber COANDA® sandtvätt (för effektiv urtvättning av i princip allt organiskt material).

De kvarvarande grövre partiklarna kan sedan antingen tvättas i ett separat steg alternativt transporteras direkt till container.

Läs mer om RoSF 9 / RoFAS


Sandtvätt RoSF 4

Sandavskiljning, tvättning och avvattning i ett system:

  • Minskade kostnader för kvittblivningen tack vare ren sand
  • Användning av Coanda-effekten säkerställer en hög sandsepareringseffektivitet – även av finkorning sand
  • Garanterat lägre än 3% organiskt innehåll i den tvättade sanden
  • Separering av >95% av kornstorlek >=0,2mm för avloppsvatten
  • Stor utlastningskapacitet av rentvättad sand
  • Mer än 2 100 installationer över hela världen, vilket är betydligt fler än någon annan tillverkare har

Huber COANDA sandtvätt kombinerar sandavskiljning och sandtvätt i en enda kompakt enhet. Genom att använda COANDA-effekten kan klassificeringsprocessen förbättras för att säkerställa en oavbruten hög separationseffektivet och ett utomordentligt tvättresultat.

En blandning av sand, organiska material och vatten matas genom en vortexkammare där en snabbt roterande rörelse genereras. Blandningen rinner sedan ned genom en trumpet-formad så kallad ”COANDA-tulpan”.

Läs mer om RoSF 4


Installation av system för sandbehandling i Frankrike

Denna kommun ligger i södra Frankrike vid floden Agout. I området finns många industrier. Beläget i ett av de största industriområdena finns stadens avloppsreningsverk. Anläggningen är dimensionerad för 95000 PE och renar avloppsvattnet från staden och från de närbelägna industrierna. Tidigare fanns det ingen tillfredsställande lösning för behandling av smutsig sand från reningsverket och av kanalsand. Sanden från reningsverket lagrades förr på betongplatta och avvattnades statiskt med hjälp av självavrinning. Kvaliteten på den avvattnade slutprodukten uppnådde inte de franska lagkraven för deponi och kommunen såg sig föranledd att vidta åtgärder.

 

Läs mer om installationen i Frankrike

© Copyright - Hydropress Huber AB