Hydropress Huber AB

Aktuellt Om oss Produkter Broschyrer m.m. Service Case stories Processcheman Personal Events Lediga jobb  
header_bottom

Innovativ vatten- och avloppsrening

Sök

Kontakt

Hydropress Huber AB
Heljesvägen 4

Box 125

437 22 Lindome

 

icon.tel  031-99 64 60

Växel öppen:

Må - To 8:00 - 16:30

Fr 8:00 - 15:00

 

info@hubersverige.se

service@hubersverige.se

reservdelar@hubersverige.se

Norge

www.huber.no

Finland

www.huber.fi

Estland

www.huber.ee

Litauen

www.huber.lt

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!


Ditt namn:

Din epost-adress:

Kommun/Företag:


Hydropress Huber AB

Fåtal platser kvar, sista dag för anmälan är 28/10!

Studieresa i november

Vi är nu i full gång med planeringen inför 2016-års studieresa till vårt moderbolag HUBER SE i Berching / Tyskland. I år är datumen för resan den 21-23 november.

Under de knappa tre dagarna kommer deltagarna naturligtvis att få se intressant VA-teknik på olika reningsverk i Bayern samt förhoppningsvis även delta i givande diskussioner VA-kollegor emellan.

Deltagarna på årets studieresa kommer som vanligt ifrån hela Norden.

Om du är intresserad av att följa med, klicka på länken nedan för intresseanmälan! OBS: Antal platser är begränsat!

Till intresseanmälan!


Skruvpress Q-PRESS

Den nya generationen av vår välbeprövade slamavvattningspress ger:

  • förenklad service
  • hög driftssäkerhet
  • förbättrad prestanda

Det flockade slammet pumpas in i en cylindrisk uppåt-lutande silkorg, inuti vilken en skruv roterar långsamt. Diametern på skruvaxeln ökar mot slutet av korgen och mellanrummen mellan skruvvingarna minskar därmed. Volymen mellan korgens insida, skruvaxeln och vingarna minskar kontinuerligt och på så sätt ökar trycket på slammet när detta matas genom silkorgen upp emot avlastningen. Rejektet från slammet pressas kontinuerligt genom silkorgens spalter.

Den nya Q-PRESS har dragande drift och har dessutom en egen drift för spolvattenrengöringen vilket betyder att den klarar av att kontinuerligt matas med slam-input.

Motorn är IE4 klassificerad.

Vidare är den inledande silkorgen förlängd för att bidra till ökad kapacitet hos Q-PRESS. Silöppningarna hos de tre olika silorgarna minskar successivt ju närmare utmatningen av torrslammet man kommer vilket ger ett bra rejekt.

En annan stor fördel är att serviceåtkomligheten är förbättrad genom att hela silkorgen är delbar via flänsar vilket möjliggör full service (inkl skrapbyte) utan att behöva dra ut skruven ut ur korgen. Ingen syratvätt av silkorgen blir nödvändig.

Precis som för alla Huber skruv-slamavvattnare genom åren, så trycks det allt tjockare slammet upp mot utmatningen, som lika som tidigare har en varierbar ringspalt-utmatning med hjäp av en justerbar pneumatisk kona. Konan trycks in mot ringspaltöppningen av pneumatiska cylindrar och på så sätt bibehålls ett definierat slamtryck vid utlastningen av torrslammet.

Och lika som förr, så rengörs silkorgen från insidan med hjälp av en skrapa som är fästad på skruvaxelns periferi. Spolrampen håller rent trummans utsida.

Läs mer om Q-PRESS

Se en film om Q-PRESS

Läs om en installation av Q-PRESS i USA


© Copyright - Hydropress Huber AB